Zoals de naam van de website al doet vermoeden, ligt de achtergrond van

Bod Service in Techniek in de (proces)techniek. In de afgelopen jaren is in verschillende functies veel kennis en ervaring opgedaan met een aantal facetten van techniek, waaronder:

 

Uitvoering van technische verbetertrajecten

Opzetten en beheren van een preventief onderhoudssysteem (inspecties)

Opzetten van een systeem voor reserveonderdelen beheer

Maken van technische handboeken en onderdeelboeken

Opzetten van opleidingstrajecten en het verzorgen van trainingen

Opzetten en beheren van een online technisch informatiesysteem

 

Deze opgedane kennis en ervaring kunt u wellicht gebruiken om uw technische dienst, engineeringsafdeling of automatiseringsafdeling tijdelijk te versterken of mogelijk heeft u een specifiek project dat valt binnen een van de servicegebieden van Bod Service in Techniek.

 

Ervarings- en kennisgebieden:

 

Technische verbetertrajecten:

 

Aanbrengen van technische verbeteringen (modificaties) aan machines en installaties op besturingstechnisch en procestechnisch vlak. Voorbeelden hiervan zijn:

Regeltechniek: Het aanbrengen van nieuwe regelkringen (zowel hardwarematig als softwarematig) in een proces ter verbetering van de kwaliteit hiervan; het visualiseren en optimaliseren van regelkringen

Het visualiseren en optimaliseren van procesdoorlooptijden (procesefficiency vergroten).

Het bouwen van RFID informatie- en bewakingssystemen.

Het vervangen van conventionele  bedieningspanelen met drukknoppen door operator panels.

 

 

Preventief onderhoudssystemen:

 

Opzetten van preventieve inspectiesystemen en het bepalen van een juiste strategie voor het inspecteren van machines op elektrotechnisch, energietechnisch en werktuigbouwkundig vlak.

Het opstellen van rapportageformulieren en systemen voor het verwerken van informatie hieruit (grafisch vastleggen van resultaten van trillingsmetingen, temperatuurmetingen enz.).

Uitvoeren van thermografische inspecties.

Vertalen van Duitstalige of Engelstalige onderhoudsinstructies en deze onderbrengen in inspecties en/of rapportagelijsten.

Het vastleggen van complexere onderhoudstaken in gedetailleerde stap voor stap beschrijvingen voorzien van fotomateriaal.

Kennis van SAP maintenance systeem voor het beheer van het preventief onderhoudsysteem (aanbrengen van een structuur t.b.v. kostenbeheersing; welke inspecties moeten met welke interval worden uitgevoerd; hoeveel zijn de geschatte en de werkelijke onderhoudsuren; materiaalverbruik enz.)

 

 

Beheer van reserveonderdelen:

 

Bepalen wat er wel of niet op voorraad moet worden genomen om de continuïteit te waarborgen met zo laag mogelijk kosten. Kortom: het vinden van de antwoorden op de vragen: Hoe lang mag het proces uitvallen, wat zijn daarvan de consequenties, hoe snel heb ik een onderdeel in huis, wie kan ik ‘s nachts bereiken voor reparatiewerkzaamheden enz.

Opzetten van een zodanige structuur dat het beheren van onderdelen eenvoudig maakt.

Opstellen van leveranciers informatiesysteem.

 

Maken van technische handboeken en onderdeelboeken:

 

Maken van handboeken en onderdeelboeken van machines en installatie’s met een multidisciplinair karakter, t.w: werktuigbouw, procestechniek en elektrotechniek.

Het maken van onderdeeltekeningen, P&ID schema’s en pneumaschema’s; het schematisch in kaart brengen van processen, technische installatie’s en besturingen.

Samenstellen en beheren van onderdeelgegevens.

Vertalen van duits en engelstalige technische beschrijvingen.

Vertalen van besturingsprogramma’s naar beschrijvingen of flowcharts

 

Opleidingstrajecten opzetten en trainingen verzorgen:

 

Opzetten van (technische) opleidingstrajecten.

Opzetten van opleidingsmatrixen (functie <> opleiding).

Opzetten en geven van opleidingen besturingstechniek (S5/S7/HMI/Profibus enz.)

Opzetten en geven van werktuigbouwkundige trainingen.

Opzetten en geven van energietechnische trainingen.

Het  begeleiden van technici tijdens hun opleidingstraject.  

Begeleiding van (Vapro) opleidingen voor productiemedewerkers.

Het opstellen en afnemen van theorie en praktijk examens.

 

 

Online technische informatiesysteem opzetten en beheren:

 

Om alle beschikbare opleidingsinformatie en handboeken snel en voor iedereen beschikbaar te krijgen, zijn alle handboeken en onderdeelgegevens via een online systeem toegankelijk gemaakt binnen het bedrijfs intranet-systeem met als extra voordeel dat deze informatie eenvoudig en snel up to date te houden is. Hierbij hebben we het niet over kostbare webapplicaties met hoge beheerkosten, maar een systeem dat relatief goedkoop en eenvoudig toepasbaar is en veel faciliteiten biedt voor deze specifieke toepassing.  

Opzetten en bewaken van een systeem voor het beheren van alle besturingssoftware en procesdata

Het beheren van softwareapplicaties en parameters van alle geplaatste componenten en randapparatuur (frequentieregelaars, weegunits, metaaldetectoren, flowopnemers, ultrasoonopnemers,  sensoren enz.).

 

 

Zoals uit bovenstaande hopelijk duidelijk wordt, ligt de expertise van Bod Service in Techniek in een breed vlak van de techniek.  Juist dit brede inzicht geeft veel voordelen, omdat het leidt tot een beter eindproduct, namelijk een betere service aan u.