Documentatiesystemen

Het belang van een goed en overzichtelijk documentatiesysteem wordt meestal helaas pas duidelijk op het moment dat het te laat is.  Uw machine of installatie valt meestal uit op het meest ongelegen moment. Dan is het zaak dat deze weer zo snel mogelijk operationeel is.  Om dit te realiseren heeft u niet alleen goed getrainde technici nodig, maar ook een documentatiesysteem waarin alle relevante gegevens snel terug zijn te vinden, zodat uw technici de storingen snel en adequaat op kunnen lossen. Hierbij moet u denken aan:

Bedienings- en onderhoudshandleidingen.

Specifieke montage en afstelbeschrijvingen van componenten

Onderdeeltekeningen, pneumaschema’s, P&ID schema’s en onderdeellijsten.

Beschrijvingen van softwaretools om de componenten te parametreren.

Parameterlijsten van componenten, machines of installaties.

Processchema’s, flowschema’s, besturingsinterfaces enz.  

 

 

Als u deze gegevens bovendien ook nog elektronisch (bijvoorbeeld via een intranet systeem) toegankelijk maakt, heeft u de optimale voorzieningen in huis om onvoorziene omstandigheden het hoofd te bieden.

Bod Service in Techniek heeft de nodige relevante ervaring met het opzetten van een dergelijk documentatiesysteem en heeft met succes een zeer uitgebreid online informatiesysteem in de procesindustrie gebouwd.

 

Ervarings- en kennisgebieden:

 

Bedienings- en onderhoudshandleidingen

 

Bod Service in Techniek heeft ruime ervaring in het schrijven van machine- en installatiehandboeken waarin naast een bedieningshandleiding ook afstelgegevens op werktuigbouwkundig, energietechnisch en/of elektrische vlak kunnen worden opgenomen. Deze handboeken zijn zodanig opgebouwd dat deze kunnen dienen als opleidingsmateriaal en als naslagwerk voor zowel operators als technici. Het gebruik van slechts één (machine)handboek voor operators en technici heeft als grote voordeel dat er geen communicatieproblemen ontstaan door hantering van dezelfde begrippen.

Door heldere teksten en veelvuldig gebruik van ondersteunende tekeningen en/of afbeeldingen kunnen de handboeken ook uitstekend worden gebruikt voor zelfstudie. Door de kennis en ervaring uit de praktijk te integreren in deze bedienings- en onderhoudshandleidingen ontstaat er een gedegen naslagwerk dat een goede garantie biedt voor de continuïteit van uw proces.

 

Ook het vertalen van Engelse of Duitse technische handleidingen valt binnen het servicegebied.

 

Specifieke montage en afstelbeschrijvingen van componenten

 

Sommige reparaties komen minder vaak voor of vereisen specifieke vaardigheden of bijzondere afstellingen.

Een goede (de)montage-instructie (eenpuntsles) kan in een dergelijke situatie bijzonder waardevol zijn. vooropgesteld dat deze goed is opgebouwd.

 

Via internet kunnen ook veel van dit soort afstelgegevens worden gevonden. Sterker nog, er wordt zoveel informatie aangeboden dat men vaak tussen de bomen door het bos niet meer ziet. Heeft u dan eindelijk een beschrijving gevonden, is dat nu weer net van een nieuw type met een andere afstelling.

In storingssituaties is dat nét waar u niet op zit te wachten, want dan bent u alleen maar gebaat bij een snelle reparatie.

 

Door de voor u relevante informatie vooraf te filteren en te bundelen kan hier veel sneller en efficiënter gebruik van worden gemaakt.

 

Beschrijvingen van softwaretools om de componenten te parametreren

Ook hier geldt hetzelfde als hierboven. Zodra een onderdeel uitvalt, wilt u niet eerst een complete handleiding van een softwarepakket doorworstelen, maar bent u op zoek naar een eenvoudige stap voor stap beschrijving. Daarnaast is het natuurlijk van belang dat u alle instelparameters ergens hebt opgeslagen of weggeschreven.

Onderdeeltekeningen, pneumaschema’s, P&ID schema’s en onderdeellijsten

De basis voor elke vorm van onderhoud, preventief of correctief, is een goede set met correcte tekeningen van de machine of installatie. Uiteraard het liefst aangevuld met pos-nummers die verwijzen naar een eveneens correcte lijst  met onderdeelgegevens.

 

Bod Service in Techniek heeft veel ervaring met het opzetten en tekenen van allerlei soorten (vector-georiënteerde) tekeningen en overzichtsschema’s. Hierdoor is een ruime voorraad aan sjablonen en voorbeelden ontstaan, waaruit geput kan worden. Door de combinatie deze ervaring en sjablonen kunnen tekeningen snel en daardoor met lage kosten worden gefabriceerd.

Door gebruik te maken van vector-georiënteerde tekeningen kunnen zeer uitgebreide schema’s worden opgezet met een zeer hoge detaillering bij inzoomen. Het is helaas niet mogelijk om via een webbrowser vector-georiënteerde tekeningen weer te geven, maar als u interesse is gewekt, neem dan contact voor een demonstratie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online systeem

 

Om de efficiency van uw documentatiesysteem nog  verder te vergroten kunt u overwegen om deze elektronisch aan te bieden. Hierdoor komen nog een aantal extra voordelen, zoals:

 

• Het actualiseren van gegevens wordt veel eenvoudige

• Een korte zoektijd

• Veel besparing van papier en inkt/toner en daardoor milieuvriendelijk.

• Er kunnen voor revisie of onderhoudswerkzaamheden eenvoudig tekeningen worden uitgeprint.

• Eenvoudig inzoomen zodat kleine details zichtbaar worden (mits gebruik wordt gemaakt van vector-georiënteerde tekeningen).

 

Door alle documentatie via een goede menustructuur toegankelijk te maken en op een CD/DVD of uw intranet te zetten is alle informatie voor iedere gebruiker eenvoudig toegankelijk. De kosten van een dergelijk systeem zijn veel lager dan u waarschijnlijk denkt. Ook het zelf beheren van een dergelijk systeem is ook relatief eenvoudig.  

Bod Service in Techniek kan u hierin op alle gewenste niveau’s ondersteunen.