Technische trainingen

 

Goed opgeleide medewerkers leveren direct resultaten op voor de organisatie door de verhoogde efficiency en bredere inzetbaarheid (employability). Bod Service in Techniek heeft ruime (15 jaar) kennis en ervaring op het gebied van opleidingen voor een technische MBO- HBO doelgroep. Deze kennis en ervaring liggen op onderstaande gebieden:

 

Opzetten van een opleidingsstructuur

Bepalen van opleidingsbehoefte

Opzetten van opleidingsmateriaal/naslagwerken

Geven van trainingen

 

De juiste manier van trainen is sterk afhankelijk van wat overgedragen moet worden en met welke groep medewerkers je te maken hebt. Elke training moet dus een stuk maatwerk zijn. Bod Service in Techniek kan dit maatwerk leveren.

 

Opzetten van een opleidingsstructuur en opleidingsplan

 

Het opzetten van een opleidingsstructuur met een duidelijke relatie tussen functies en de daarbij benodigde opleidingen (opleidingsmatrix).

Voordat een dergelijk matrix kan worden opgesteld moet worden bepaald welke taken behoren tot een bepaalde functie. Vervolgens moet de noodzakelijke kennis en vaardigheden voor het uitvoeren van deze taken worden vastgesteld. Dit geldt voor zowel operators als technisch personeel. De volgende stap is het vertalen hiervan naar concrete leerdoelen en een omschrijving van deze opleidingsmodule. Deze leerdoelen worden in een latere fase gebruikt om de opleidingsbehoefte vast te stellen. Desgewenst kan nu ook eenvoudig een link tussen de opleidingsmatrix en een beloningssysteem worden gemaakt (hoe hoger de inzetbaarheid, hoe hoger de beloning).

 

• Bepalen opleidingsbehoefte

 

Nu duidelijk is geworden welke kennis en vaardigheden noodzakelijk zijn voor het goed functioneren binnen een functie, kan dit getoetst worden met de praktijk. Eventuele verschillen geven een beeld van de aanwezige opleidingsbehoefte.

In het geval waarbij het niet geheel duidelijk is welk niveau kandidaten binnen een bepaalde discipline hebben, kan er een assessment worden uitgevoerd om dit helder te krijgen.  

 

• Opzetten opleidingsmateriaal/naslagwerk

 

De volgende fase is het opzetten en/of samenstellen van het benodigde opleidingsmateriaal waarbij het belangrijk is om de juiste balans tussen theorie en praktijk te vinden. In veel gevallen worden binnen organisaties nieuwe medewerkers opgeleid door de al aanwezige medewerker (vader-zoon principe). Ondanks de waarschijnlijk goede bedoelingen zal hierdoor steeds meer kennis en ervaring verloren gaan. Ook als een ervaren medewerker besluit zijn heil ergens anders te zoeken kan veel kennis verloren gaan, en kan mogelijk zelfs uw bedrijfsvoering in gevaar worden gebracht. Daarom zal nauwgezet bekeken moeten worden welke zaken vastgelegd moeten worden in een naslagwerk of handboek. Te denken valt hierbij aan o.a.:

 

         • Hoe moet de machine of installatie worden bediend;

   • Hoe moet de machine worden afgesteld;

   • Welke afstelgegevens of voorschriften gelden er;

   • Wat schrijft een machineleverancier voor;

   • Wat schrijft de wet voor;

   • Welke ervaringen hebben medewerkers zelf (best practice).

 

Het is belangrijk om de opgedane ervaringen van operators en technici zoveel mogelijk mee te nemen in het opleidingsmateriaal. Hierdoor hoeft het spreekwoordelijke wiel niet 2 keer te worden uitgevonden en zal de acceptatie groter zijn. Het opleidingsmateriaal kan tegelijkertijd dienen als naslagwerk. De voorkeur van Bod Service in Techniek gaat er naar uit om het opleidingsmateriaal zoveel mogelijk te combineren, zodat van een machine of installatie zowel de werking, de bediening, de besturingsafloop, de afstellingen en het technisch onderhoud in één handboek worden ondergebracht.

Door deze multidisciplinaire aanpak komt veel informatie vrij die kan worden gebruikt om een onderhoudssysteem of onderhoudsplan op te zetten of aan te vullen.

 

Bod Service in Techniek heeft ervaring in  het online beschikbaar stellen van al het opleidingsmateriaal  via een intranetsysteem. Hierdoor ontstaan nog extra voordelen zoals snelle toegang, uitgebreide zoekmogelijkheden en het eenvoudig ‘up to date’ kunnen houden van deze informatie. Door ook alle technische documentatie toe te voegen ontstaat er een zeer efficiënt documentatiesysteem. Hierbij hebben we het niet over kostbare webapplicaties met hoge beheerkosten, maar een systeem dat relatief goedkoop en eenvoudig toepasbaar is, en desgewenst door meerdere gebruikers kan worden beheerd. Kortom een systeem dat de juiste faciliteiten biedt voor deze specifieke toepassing.

 

• Geven van trainingen

 

Als laatste stap zullen de daadwerkelijke opleidingen en trainingen plaats moeten vinden.

Hieronder staan wat voorbeelden van opleidingen die recent verzorgd zijn door Bod Service in Techniek:

• Opleiden van monteurs en technisch operators op het gebied van:

         • procesautomatisering

         • P&ID schematechniek

         • industriële automatisering

         • pneumatiek

         • Hydrauliek

         • Aandrijftechniek

         • Regeltechniek

         • Pomptechniek

         • Verbetertrajecten (TPM, OEE, SMED, Lean)

         • VOP trainingen     

• Siemens S5 besturing (Step 5, Com pakketten)

• Siemens S7 besturing (Step 7, CFC, SCL, STL)

• HMI systemen op basis van Protool of WinCC flexible

• Profibus DP netwerken en componenten (ET200, encoders, combimaster frequentieregelaar, movimot, RFID systemen, weegsystemen, enz.).

• Profibus PA netwerken en componenten (temperatuurtransmitters, (verschildruk)druktransmitters, klepstandstellers samson en siemens, micromotion flowtransmitters enz.).

• Werktuigbouwkundige basistrainingen (krachtenleer, aandrijftechnieken, transmissiesystemen, lagersystemen, koppelingen, motorreductoren, wrijving en smering, enz.).

• Pneumatische opleidingen (lezen en maken van pneumaschema’s; componentkennis van: pneumaventielen, en-of ventielen, cilinders, smoringen, reduceerstations enz.).

• Energietechnische opleidingen (stoom en condensaat techniek; energieschema’s lezen en maken; componentkennis van ventielen, regelventielen, filters, 2 en 3 weg afsluiters, klepkarakteristieken; afstelling van regelventielen enz.).

• Specifieke machine- en installatietraingen

• Basistrainingen Vapro