Thermografie

 

Thermografie of thermografisch onderzoek is het in beeld brengen van niet zichtbare warmtebronnen of warmteverliezen en kan worden ingezet in diverse sectoren. Het belangrijkste voordeel van deze techniek is dat de inspectie geheel contactloos wordt uitgevoerd terwijl de installatie in bedrijf is. Vooral in de industrie bij het controleren van elektrische installaties, mechanische componenten maar ook bij het controleren van gebouwen (warmteverlies, koudeverlies, koudebruggen)  energietechnische installaties (utilities) en processen kan deze techniek met succes worden toegepast.

Thermografie kan worden gezien als een ideale vorm van objectief  preventief onderhoud, met een zeer uitgebreid scala aan mogelijkheden. Thermografische inspecties worden uitgevoerd met een speciale camera die is uitgerust met optiek geschikt voor infrarood straling en een detector die deze infrarood golflengte omzet naar voor ons zichtbare beelden. Bod Service in Techniek maakt gebruik van een camera uit het topsegment. Maar niet alleen de apparatuur maar ook een goede interpretatie van de warmtebeelden zijn van essentieel belang. Hiervoor is naast een thermografische opleiding vooral inhoudelijke kennis van datgene wat wordt geïnspecteerd van belang. Hiervoor bent u bij Bod Service in Techniek aan het juiste adres.

 

Waarom zou u gebruik maken van deze service?

Deze service biedt u een aantal aanzienlijke voordelen. We zullen deze voordelen per vakdiscipline kort behandelen:

 

• Thermografische inspectie van uw elektrische installatie:

 

Tijdens een elektrische thermografische inspectie wordt uw elektrische installatie onder de loep genomen. Tijdens deze inspectie zullen problemen met elektrische aansluitingen aan het licht komen omdat er door een verhoogde overgangsweerstand extra warmte wordt gegenereerd. Deze warmte wordt in de thermografie als een ‘hot spot’ betiteld. Daarnaast zullen componenten die overbelast  worden, aanmerkelijk meer warmte produceren dan gebruikelijk.

 

Wist u dat 35% van alle industriële branden wordt veroorzaakt door oververhitting van elektrische componenten en bedrading? Door dit soort problemen preventief op te sporen kunt u dus veel ellende voorkomen. Ook brandverzekeraars zien het nut van thermografische inspecties en zijn bereid een korting oplopend tot 15% te geven op uw premie als u periodiek uw installatie laat keuren door een gecertificeerd thermograaf.

Hieronder ziet u enkele voorbeelden:

 

 

Hierboven ziet u drie opnames van een zekeringkast. Links ziet u dat er warmteontwikkeling plaatsvindt in een deel van de kast. Op de middelste opname is de deksel verwijderd en zijn links drie zekeringen te zien, waarbij het er naar uitziet dat de belasting niet evenredig is. Bij de detailopname rechts is te zien dat de middelste zekering zelfs een temperatuur van 63 graden Celsius bereikt. Deze warmteontwikkeling kan worden veroorzaakt door overbelasting of door overgangsweerstanden veroorzaakt door niet goed bevestigde (of losgetrilde) bedrading.

 

• Thermografische inspectie van uw werktuigbouwkundige installatie:

 

Niet alleen uw elektrische installatie, maar ook uw machines kunnen thermografisch worden onderzocht. Hiermee kan veel uitval worden voorkomen. Niet alleen het opsporen van slechte lagers en overbelaste motoren, maar alle delen van machines die worden overbelast zullen dit tonen in een thermografische opname. Met de apparatuur die wij gebruiken is een temperatuursverschil van 0,07 graden Celsius al waarneembaar! Een ander zeer belangrijk voordeel is dat tijdens de inspectie de machine niet hoeft te worden gestopt. Ook moeilijk bereikbare plekken zijn geen probleem voor de inspectie; zodra het zichtbaar is kan het worden geïnspecteerd. Uw voordeel is een objectieve preventieve inspectie van uw installatie waarbij ongewenste uitval kan worden voorkomen.

Naast bestaande installaties en machines is een thermografisch onderzoek een prima methode om uw nieuwe ontwikkelde machine nauwkeurig onder de loep te nemen. Alles wat zwaarder wordt belast, ontwikkelt meer warmte en wordt zichtbaar in een thermografisch onderzoek.

 

Hieronder ziet u enkele voorbeelden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U kijkt hier boven naar een lagerblok van een ventilator. Het lager aan de waaierzijde (links) is hier rond de 50 graden (afleesbaar op de schaalverdeling rechts). De temperatuur in het lager zelf ligt nog wat hoger. Op zich hoeft deze temperatuur nog niet tot problemen te leiden, maar vraag wel om een geschikt smeermiddel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier ziet u een lagerblok van een excenter. Duidelijk is te zien dat de steunlagers (links en rechts) veel minder worden belast dan het lager van het excenter( midden). Ook de de warmteontwikkeling door de V-snaren (in de beschermkap) zichtbaar.

 

• Thermografische inspectie van uw energietechnische installatie:

 

Ook uw energieinstallaties (verwarming, stoom, koeling) kunnen ook uitstekend thermografisch worden geïnspecteerd. Heeft u zich wel eens afgevraagd hoeveel energie verloren gaat als er in uw stoominstallatie niet goed werkende condenspotten zitten?  Condenspotten geplaatst op moeilijk bereikbare plekken? Geen probleem zolang ze maar zichtbaar zijn kunnen ze worden geïnspecteerd. Ook hier moet uw installatie in bedrijf zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierboven ziet u een voorbeeld van een juist werkende condenspot (rechts zit de stoomtoevoer, links de condenszijde). Uit de temperatuur kunnen we afleiden dat hier een stoomdruk heerst van ruim 10 Bar abs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierboven ziet u een voorbeeld van een (energieverspillende) defecte condenspot. De hoogste temperatuur die wordt gemeten is 134 graden Celsius. Uitgaande van verzadigd stoom heerst hier een stoomdruk van iets meer dan 3 Bar abs. Los van de controle van de werking van de condenspot kunnen we door de temperatuurinfomatie gelijktijdig de instelling van het voorliggende reduceer controleren.

 

• Thermografische inspectie van uw proces:

 

Hoe ziet het temperatuurverloop van uw product eruit nadat het uit de oven of uit de hete olie komt? Hoe verloopt de koeling van uw product? Is de indroging van uw papier gelijkmatig ? Dit zijn vragen die proces- en kwaliteitsmedewerkers graag beantwoord zouden willen zien. En dat is eenvoudig mogelijk met thermografie.

Hiernaast ziet u een thermografische opname van een geperforeerde transportband waarbij lucht door het product wordt geleid om het product af te koelen. In een oogopslag is hoe de installatie functioneert.

Ook is een videofragment beschikbaar zodat het afkoelingsproces nog beter kan worden beoordeeld. Wat duidelijk wordt, is dat de afkoeling niet geheel gelijkmatig verloopt door het verschil in koelcapaciteit over de bandbreedte of een ongelijkmatige laagdikte. Verder kwam aan het licht dat er veel klonteringen in het product optreden (zichtbaar als ‘hotspot’ in de productstroom) waarbij het product onvoldoende is gekoeld.

 

 

 

 

 

 

 

• Thermografische inspectie van uw gebouw:

 

Veel gebouwen hebben gebreken. Deze komen vaak pas na geruime tijd aan het licht, bijvoorbeeld door schimmelvorming. We kunnen bij een thermografische gebouwinspectie een aantal zaken onderscheiden:

 

•  Als eerste is dit energieverlies door slechte isolatie. Dit is bij iedereen bekend, maar hoe kom je daar nu achter? Thermografisch onderzoek van de buitenzijde van uw gebouw maakt direct zichtbaar waar uw thermische ‘lekkages’ zitten. Voorwaarde is wel dat de buitentemperatuur lager is dan de binnentemperatuur. De herfst en winter zijn de ideale seizoenen om uw gebouw hierop te controleren. Uw voordeel? De energieprijzen stijgen elk jaar opnieuw en u voelt deze lekkage direct in uw energiekosten, maar ook een positieve bijdrage aan het milieu is uiteraard van groot belang.

 

•  Als tweede zijn dit problemen met vocht en schimmelvorming. Als in de ruimte delen van het gebouw een temperatuur bereiken die onder het dauwpunt komen, treedt daar condensatie op. Iedereen kent wel het verschijnsel van enkelglas ruiten die beslaan bij lage buitentemperaturen.  Het wordt vervelend als ook delen van de muren of vloeren onder deze dauwtemperatuur komen, hier merkt u vaak in de eerste instantie niets van totdat er na enige tijd grote schimmelplekken verschijnen met alle gezondheidsrisico’s van dien. Dit komt vaker voor dan u mogelijk denkt en wordt vaak veroorzaakt door constructiefouten tijdens de bouw of door koudebruggen (slechte reparatie/vervuiling in de spouw). Mogelijk wilt u een nieuw pand aanschaffen of u heeft opdracht gegeven om uw gebouw te isoleren. Nu kent u een manier om extra informatie te verzamelen.

 

•  Daarnaast zijn er nog vele andere toepassingen van thermografisch onderzoek bij gebouwen, bijvoorbeeld:

    • opsporen van lekkages van vloerverwarming.

    • vaststellen van leidingen die om temperatuursredenen (te warm of te koud) geïsoleerd moeten worden.

    • vaststellen van leidingwerk in vloeren; waar ligt de warmwaterleiding of de afvoerleiding in de betonvloer ?

    • vaststellen van elektriciteitsleidingen in de muur of vloer (mogelijk door de betreffende leiding elektrisch te belasten waardoor de temperatuur toeneemt).

 

Hieronder ziet u wat voorbeelden:

Hierboven ziet u een voorbeeld van een koudebrug. De thermische opname links komt overeen met het blauwe kader dat rechts is weergegeven. De schimmelplek is inmiddels al zichtbaar. Bij een thermische inspectie was dit al waarneembaar geweest zonder dat de schimmel zich had gemanifesteerd.  

 

In deze relatief warme omgeving zal deze leiding gegarandeerd gaan lekken door condensatie. Deze leiding zal geïsoleerd moeten worden.

 

Wat kunt u van ons verwachten?

 

Als u besluit uw installatie of gebouw thermografisch te laten onderzoeken zal op locatie een inspectie worden uitgevoerd. De infrarood opnames en de ‘normale opnames’ worden vervolgens samen met toegevoegde adviezen in een rapport verwerkt.   

Bod Service in Techniek geeft in deze rapportage de toestand van uw installatie weer en adviseert u over de gewenste vervolgacties, maar zal deze acties niet zelf uitvoeren. Op deze manier kunnen we onze objectiviteit en neutraliteit waarborgen. Het is echter niet de bedoeling om u met een probleem te laten zitten en kunnen we u desgewenst wel informeren over mogelijke oplossingen.

 

 

Speel videofragment.